Vårt utbud av behandlingar är stort

Vi kan erbjuda dig som patient en bred allmän tandvård så som :

• Tandlagningar
• Protetiska arbeten (kronor, broar, proteser)
• Rotfyllningar
• Bettskenor
• Barntandvård
• Profylax
• Implantat behandlingar (i samarbete med spec. kirurgi)
• Tandblekningar

och lite till...

Vid särskilda komplicerade fall samarbetar vi med specialister.