Vårt utbud av behandlingar är stort

Vi kan erbjuda dig som patient en bred allmän tandvård så som :

• Tandlagningar
• Protetiska arbeten (kronor, broar, proteser)
• Rotfyllningar
• Bettskenor
• Barntandvård
• Profylax
• Implantat behandlingar (i samarbete med spec. kirurgi)
• Tandblekningar

och lite till...

Vid särskilda komplicerade fall samarbetar vi med specialister.

Nu kan du spara till din tandvård
Tandvårdskonto, som ger patienterna möjlighet att spara och låna, utan att binda upp sig med dyra krediter. Kontakta oss för att få veta mer.